Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1042
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&ProngYou are watching: Vỏ mặt dây chuyền kim cương

*

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1290
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel,bezel

*

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1289
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0,58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong

*

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1291
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong

*

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1716
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong

*

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1804
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,prong&Bezel

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1293
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1294
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1316
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1427
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 101
Tổng trọng lượng (carat): 0,87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1422
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 161
Tổng trọng lượng (carat): 1.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1443
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1441
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1433
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1431
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1436
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1442
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1428
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,bezel&prong

Thông believe mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prongSee more: Difference Between Empirical And Molecular Formulas, Empirical Vs

Tới: * !! *
Nếu gửi nhiều email phải ngăn cách bằng dấu phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
email của Bạn: * no * productEmail_Messagesameemail!
Tôi sẽ nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Hưng Phát USA Gửi cho tôi một bản sao chép của email này.