Sản phẩmVàng 999.9Vàng 999Vàng 10kVàng 14kVàng 15kVàng 18kTrang sức cướiTrang sức đá quýTrang sức bạcTrang sức bộTrang sức phong thủyTrang sức Vàng Tây trẻ emTrang sức Bạc trẻ em
*

*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,864 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...

You are watching: Lắc tay vàng nữ 10k


*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 1,72 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
*

Hàm lượng vàng : 4,17%Trọng lượng vàng: 3,55 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công : 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466...
*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,488 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,716 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,64 chỉTrọng lượng đá: 0,528 chỉGiá công: 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 1,172 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,532 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,67 chỉTrọng lượng đá: 0,216 chỉGiá công: 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,794 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 1,068 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...

See more: What Is Used To Measure Energy Measured? Energy And Power Units: The Basics


Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,86 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công: 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...