" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang21-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang21.jpg" />

Nhân dịp năm mới Canh Tý trang sức Đại Uy đưa ra sản phẩm Charm hạt gạo vàng tài lộc phục vụ quý khách hàng. Lấy ý tưởng từ câu thành ngữ “Chuột sa chĩnh gạo” biểu thị cho sự tài lộc và xung túc. Với mong muốn luôn may mắn về tài lộc và làm ăn.

You are watching: Dây đeo hạt gạo vàng

Đặc biệt Charm được làm từ vàng 24k nguyên chất 9999. Giá cực sốc chỉ 3xxk gồm charm và tết vòng chỉ đỏ might mắn miễn phí. Giá quá hời cho một sản phẩm đẹp và nhiều ý nghĩa.

Mời các bạn tham quan kho đá phong thủy hợp mệnh tại đây

Ngày thần tài chen chúc ở tiệm vàng đúng là ác mộng với nhiều người. Đông đúc, chờ đợi xếp hàng từ đêm đến sáng, thái độ nhân viên khó chịu, bị ép mua sản phẩm không như ý. Tài lộc đâu chả thấy, chỉ thấy bực mình khó chịu thêm. Khách hàng chính là thượng đế không việc gì phải khổ như vậy. Chỉ cần đặt trước sản phẩm mong muốn với trang sức Đại Uy, thì đúng ngày thần tài, tài lộc sẽ gõ cửa nhà các bạn.

Nhanh tay đặt vòng tay chỉ đỏ Charm vàng để rước lộc vào nhà, cho một năm may mắn, tài lộc và xung túc đi nào.

See more: The Best Brett Favre Football Cards Worth Money, Top 15 Brett Favre Football Card List

Charm hạt gạo vàng cho một năm may mắn và tài lộc

" data-image-caption="charm hạt gạo vàng

" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg" loading="lazy" width="800" height="800" src="https://betterworld2016.org/data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=" data-lazy-src="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg" alt="charm gạo vàng" class="wp-image-6227" data-lazy-srcset="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg 800w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-100x100.jpg 100w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-510x510.jpg 510w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-400x400.jpg 400w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-280x280.jpg 280w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-768x768.jpg 768w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14.jpg 960w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />" data-image-caption="charm hạt gạo vàng

" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg" loading="lazy" width="800" height="800" src="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg" alt="charm gạo vàng" class="wp-image-6227" srcset="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-800x800.jpg 800w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-100x100.jpg 100w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-510x510.jpg 510w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-400x400.jpg 400w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-280x280.jpg 280w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14-768x768.jpg 768w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang14.jpg 960w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />" data-image-caption="charm hạt gạo vàng

" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-800x800.jpg" loading="lazy" width="800" height="800" src="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-800x800.jpg" alt="charm gạo vàng" class="wp-image-6226" srcset="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-800x800.jpg 800w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-100x100.jpg 100w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-510x510.jpg 510w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-400x400.jpg 400w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-280x280.jpg 280w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13-768x768.jpg 768w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang13.jpg 960w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />" data-image-caption="charm hạt gạo vàng

" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18.jpg" loading="lazy" width="800" height="800" src="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18.jpg" alt="charm gạo vàng" class="wp-image-6230" srcset="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18.jpg 800w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-100x100.jpg 100w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-510x510.jpg 510w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-400x400.jpg 400w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-280x280.jpg 280w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang18-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />" data-image-caption="charm hạt gạo vàng

" data-medium-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-400x400.jpg" data-large-file="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15.jpg" loading="lazy" width="800" height="800" src="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15.jpg" alt="charm gạo vàng" class="wp-image-6228" srcset="https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15.jpg 800w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-100x100.jpg 100w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-510x510.jpg 510w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-400x400.jpg 400w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-280x280.jpg 280w, https://betterworld2016.org/wp-content/uploads/2020/01/charm_gao_vang15-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />

Chúng tôi, trang sức Đại Uy sản phẩm này là vàng 24k nguyên chất 99,99%. Nếu phát hiện sai khi kiểm định vàng, chúng tôi xin đền tiền mặt giá trị bằng 5 hạt gạo, tức là 2340k.