Tiệm Vàng Kim Tín 2 xin giới thiệu với bạn 7 mẫu dây chuyền vàng 18k khoảng 2 chỉ hot nhất của tiệm.

You are watching: Dây chuyền vàng 6 chỉ


Mời bạn tham khảo bên dưới

Mẫu dây chuyền 1: Dây Lật bằng.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 83 – Chiều Dài: 43cm.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu.

*

Mẫu dây chuyền 2: Dây Ống Móc 44cm.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 91 – Chiều Dài: 44cm.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu 1.

*

Mẫu dây chuyền 3: Dây Ống Móc 49cm.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 6 – Chiều Dài: 49cm.Giá tham khảo khoảng: 6 triệu.

*

Mẫu dây chuyền 4: Dây Móc Ống Trúc.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 83 – Chiều Dài: 52cm.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu.

*

Mẫu dây chuyền 5: Dây Lật Chữ Nhật.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 78 – Chiều Dài: 46 cm.Giá tham khảo khoảng: 6 triệu 7.

*

Mẫu dây chuyền 6: Dây Lật Chữ N.

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 99 – Chiều Dài: 48 cm.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu 5.

*

Mẫu dây chuyền 7: Dây khoen lật kiểu bọng.

Khối lượng khoảng: khoảng 2 chỉ.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu 1.

*

Mẫu dây chuyền 8: Dây khoen lật đôi

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 9 – Chiều Dài: 49cm.

See more: Bỗng Dưng Đứt Dây Chuyền Vàng Bị Đứt : Điềm Báo Gì Và Cách Khắc Phục Tại Nhà

Giá tham khảo khoảng: 6 triệu 700

*

Mẫu dây chuyền 9: Dây kiểu

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 97.Giá tham khảo khoảng: 7 triệu

*

Mẫu dây chuyền 10: Dây lật bằng

Khối lượng khoảng: 1 chỉ 58Giá tham khảo khoảng: 5 triệu 800

*

Mẫu dây chuyền 11: Dây lật họa tiết

Khối lượng khoảng: 2 chỉ 02Giá tham khảo khoảng: 7 triệu 300

*

Mẫu dây chuyền 12: Dây lật lá

Khối lượng khoảng: 2 chỉ 23Giá tham khảo khoảng: 8 triệu 000