Sản phẩmVàng 999.9Vàng 999Vàng 10kVàng 14kVàng 15kVàng 18kTrang sức cướiTrang sức đá quýTrang sức bạcTrang sức bộTrang sức phong thủyTrang sức Vàng Tây trẻ emTrang sức Bạc trẻ em
*

*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,65 chỉTrọng lượng đá: 0,866Giá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô...

You are watching: Bông tai vàng 10k giá bao nhiều


*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,596 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô...
*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,774 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô...
*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,75 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô...
Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 1,008 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô...
Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:1,012 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 350,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,972 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,75 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,776 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,83 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,62 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...

See more: Why Are Pioneer Species So Important For Primary Succession ?


Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:1,01 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien yellow 466 Ngô Gia...